ثبت نام خبـرنـامه اس ام اس
نام:
ایمیل:
همراه:
کد امنیتی:
1179
کد را وارد نمایید:
تورهای خارجی - - جزئیات تور (10 روزه) اسپانیا-فرانسه-(از تهران)
 
french : کد تور
(10 روزه) اسپانیا-فرانسه-(از تهران) : نام تور
تفریحی : نوع تور
ماهان : ایرلاین
1397/05/15 : اعتبار پکیج
: روزهای حرکت
تخفیف%
:
تخفیف باشگاه
قیمت ها ارزی و ریالی می باشند. : توجه
   
25,900,000 25,900,000 29,900,000 29,900,000
890€ 1690€ 2390€ 3490€ قیمت ارزی
zxc-hotel () 3*
ویزا/   بلیط/   گشت/    ترانسفر/   صبحانه/   بیمه/    راهنمای فارسی زبان/  
درصورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه 10 %مبلغ ریالی تور و هزین ههای مربوط به ترجمه از مبالغ پرداختی کسر و مابقی مسترد م یگردد
مسئولیت کنترل گذرنامه، از جهت ه رگونه ممنوعیت خروج از کشور، به عهده مسافر م یباشد
مسافران موظف هستند در وقت تعیی نشده جهت انگشت نگاری در سفارت مربوطه حضور داشته باشند
اصل مدارک مسافرین تا زمان بازگشت از سفر نزد این شرکت باقی م یماند
ارائه ضمانت بازگشت از سفر به مبلغ حداقل 500.000.000 ریال برای هر نفر به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک رمزدار ضروری است که پس از
بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانتنام ههای بیشتر متعاقبا اعلام م یگردد
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمائید

روز دوم: گشت شهری بارسلون.
روز سوم: گشت شهری بارسلون. ر
وز چهارم: گشت شهری زاراگوزا (در مسیر بارسلون - مادرید).
روز پنجم: گشت شهری مادرید.
روز هفتم: گشت شهری پاریس.
روز هشتم: گشت شهری پاریس

درخواست رزرو
مسافر قدیمی   مسافر جدید
   
*
: کد عضویت
*
: نام و نام خانوادگی
*
: شماره تماس
*
: شماره همراه
*
: ایمیل
: آدرس
:
هتل مورد نظر
     
: تعداد نفرات
*
تا
: محدوده سفر
تعویض عکس
: کد امنیتی
   
گالری