ثبت نام خبـرنـامه اس ام اس
نام:
ایمیل:
همراه:
کد امنیتی:
868
کد را وارد نمایید:
ویزا
 •هند
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
10تا12 روز كاري : زمان تحویل
بازه 3ماه 30روزاقامت : مدت اعتبار
: قیمت
كپي تمام صفحات شناسنامه
دو قطعه عكس رنگي زمينه سفيد 4*3
پاسپورت با 6 ماه اعتباربا امضاي مسافر
ادرس منزل و محل كار و تلفن مسافر
كدپستي مسافر
پاسپورت قدیمی
امضاداخل پاسپورت
: مدارک
درخواست  
 •سنگاپور
توريستي دو بار ورود : نوع ویزا
يك هفته كاري : زمان تحویل
2 ماه : مدت اعتبار
: قیمت
اصل پاسپورت
1 قطعه عکس رنگی
اسكن رنگی پاسپورت

: مدارک
درخواست  
 •هنگ کنگ
توريستي دو بار ورود : نوع ویزا
45 روز كاري : زمان تحویل
بازه 3ماهه 2بارورود 14روزاقامت : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت
يك قطعه عكس
اسكن رنگي شناسنامه و پاسپورت و عكس با كيفيت بالا
گواهي اشتغال به كارترجمه شده
پرينت حساب بانكي ترجمه شده
: مدارک
درخواست  
 •قزاقستان
توريستي : نوع ویزا
20 روزكاري (عادي‌) : زمان تحویل
1ماهه : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت
يك قطعه عكس
مسافر بايد در صورت عدم اقامت در هتل طي 48 ساعت در اداره پليس رجيستر شود
: مدارک
درخواست  
توريستي : نوع ویزا
15 روزكاري(فوری) : زمان تحویل
1ماه : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت
يك قطعه عكس
مسافر بايد در صورت عدم اقامت در هتل طي 48 ساعت در اداره پليس رجيستر شود
: مدارک
درخواست  
 •تاجیکستان
عادي : نوع ویزا
7تا 10 روز كاري : زمان تحویل
يك ماه : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
2 قطعه عكس
مشخصات فردی مسافر
بليط
: مدارک
درخواست  
 •روسیه
عادي : نوع ویزا
7 روزكاري : زمان تحویل
15 روز : مدت اعتبار
120 دلار : قیمت
-اصل پاسپورت
-2 قطعه عکس 4*3
-تکمیل فرم مشخصات فردی

**ویزای توریستی طبق تاریخ بلیط ؛ و داشتن هتل الزامی میباشد*
: مدارک
درخواست  
فوري : نوع ویزا
3 روزكاري : زمان تحویل
15 روز : مدت اعتبار
190 دلار : قیمت
-اصل پاسپورت
-2 قطعه عکس 4*3
-تکمیل فرم مشخصات فردی

**ویزای توریستی طبق تاریخ بلیط ؛ و داشتن هتل الزامی میباشد*
: مدارک
درخواست  
تجاري : نوع ویزا
تجاری عادی:20 الی 25 روز کاری : زمان تحویل
1 ماه : مدت اعتبار
190 دلار : قیمت
-اصل پاسپورت
-2 قطعه عکس 4*3
-تکمیل فرم مشخصات فردی

**ویزای توریستی طبق تاریخ بلیط ؛ و داشتن هتل الزامی میباشد*
: مدارک
درخواست  
تجاري : نوع ویزا
تجاری فوری:10 الی 15 روز کاری : زمان تحویل
1 ماه : مدت اعتبار
240 دلار : قیمت
-اصل پاسپورت
-2 قطعه عکس 4*3
-تکمیل فرم مشخصات فردی

**ویزای توریستی طبق تاریخ بلیط ؛ و داشتن هتل الزامی میباشد*
: مدارک
درخواست  
 •ازبکستان
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
20روزكاري : زمان تحویل
15 روز : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت
2قطعه عكس
رزرو هتل
نامه اشتغال به كار
مسافر بايد در صورت عدم اقامت در هتل طي 48 ساعت در اداره پلس رجيستر شود.
: مدارک
درخواست  
 •تایلند
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
5 روز كاري : زمان تحویل
3 ماه اعتبار - 1 ماه اقامت : مدت اعتبار
45 یورو : قیمت
-اصل پاسپورت
-1 قطعه عکس 4*3 جدید مطابق با پاسپورت نباشد
-کپی شناسنامه صفحه اول
-کپی کارت ملی
-تمکن مالی بالای 5.000.000 تومان
: مدارک
درخواست  
 •چین
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
10 روز کاری(انفرادی عادی) : زمان تحویل
3 ماه اعتبار - 1 ماه اقامت : مدت اعتبار
130 دلار : قیمت
-پاسپورت
-تمکن مالی بالای 40.000.000 تومان
-2 قطعه عكس رنگي با زمينه سفيد4*6
-فرم اطلاعات شخصی
-بیمه مسافرتی
: مدارک
درخواست  
 •آفریقای جنوبی
عادي : نوع ویزا
7-10 روز کاری : زمان تحویل
1 ماهه : مدت اعتبار
: قیمت
کپی پاسپورت
دو قطعه عکس
آدرس
: مدارک
درخواست  
 •وقت سفارت کانادا
توريستي : نوع ویزا
: زمان تحویل
: مدت اعتبار
230 دلار کانادا +3000000ریال : قیمت
*****
پرکردن فرم-واریزی سفارت-واریزی هزینه انگشت نگاری در استانبول و آنکارا ودبی

*****
-مدارک : ترجمه اسناد ملکی و شغلی-پرینت حساب بانکی-پاسپورت یک قطعه عکس
: مدارک
درخواست  
 •وقت سفارت انگلستان
توريستي : نوع ویزا
: زمان تحویل
: مدت اعتبار
260 $ : قیمت
پاسپورت -فرم فارسی تکمیل شده : مدارک
درخواست  
 •وقت سفارت آمریکا
توريستي : نوع ویزا
: زمان تحویل
: مدت اعتبار
220$+ریال500000 پر نمودن فرمDS : قیمت
پاسپورت - یک قطعه عکس : مدارک
درخواست  
 •ایران
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
حداقل 4 روز کاری : زمان تحویل
سه ماه : مدت اعتبار
500000 ریال : قیمت
تصویر ضفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی دعوت کننده

چک ضمانت از طرف دعوت کننده در وجه آژانس احمدزاده مبنی بر تضمین بازگشت میهمان به مبلغ 70,000,000 ریال بدون تاریخ و بابت

تصویر پاسپورت میهمان
: مدارک
درخواست  
 •آذربایجان
------------ : نوع ویزا
3 روز کاری : زمان تحویل
: مدت اعتبار
: قیمت
مدارک برای ویزای الکترونیکی :اسکن پاسپورت و عکس
توریستی عادی 55دلار
توریستی فوری 65دلار
مدت تحویل عادی 3 روز کاری
مدت تحویل فوری 1 روز کاری
مدارک برای ویزای لیبل :اصل پاسپورت +1قطعه عکس
: مدارک
درخواست  
 •اندونزی
عادي : نوع ویزا
7 روز کاری : زمان تحویل
3 ماه اعتبار توریستی ،اقامت طبق واچر عادی 90$ : مدت اعتبار
: قیمت
-اصل پاسپورت
-2 قطعه عکس 4*3
-کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
-کپی کارت ملی
-بلیط
-واچر هتل
-آدرس منزل و محل کار و تلفن تماس
-تمکن مالی به مبلغ 10 میلیون تومان.
: مدارک
درخواست  
فوري : نوع ویزا
3 روز کاری : زمان تحویل
3 ماه اعتبار توریستی ،اقامت طبق واچر عادی 90$ : مدت اعتبار
: قیمت
-اصل پاسپورت
-2 قطعه عکس 4*3
-کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
-کپی کارت ملی
-بلیط
-واچر هتل
-آدرس منزل و محل کار و تلفن تماس
-تمکن مالی به مبلغ 10 میلیون تومان.
: مدارک
درخواست  
 •عراق
عادي : نوع ویزا
حداقل 3 روز کاری : زمان تحویل
یکساله : مدت اعتبار
40 دلار + 10000 تومان : قیمت
گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار
کپی رنگی از صفحه اول
دو قطعه عکس پشت زمینه سفید
: مدارک
درخواست  
 •قرقيزستان
عادي : نوع ویزا
14 روز کاری : زمان تحویل
طبق تاریخ سفر - 1 ماه اقامت : مدت اعتبار
110 دلار : قیمت
-اصل پاسپورت
-دو قطعه عکس 4*3
-تاریخ شروع ویزا (تاریخ سفر )
-تکمیل فرم مشخصات فردی
: مدارک
درخواست  
فوري : نوع ویزا
7 روز کاری : زمان تحویل
طبق تاریخ سفر - 1 ماه اقامت : مدت اعتبار
140 دلار : قیمت
-اصل پاسپورت
-دو قطعه عکس 4*3
-تاریخ شروع ویزا (تاریخ سفر )
-تکمیل فرم مشخصات فردی
: مدارک
درخواست