ثبت نام خبـرنـامه اس ام اس
نام:
ایمیل:
همراه:
کد امنیتی:
2089
کد را وارد نمایید:
ویزا
 •هند
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
10تا12 روز كاري : زمان تحویل
بازه 3ماه 30روزاقامت : مدت اعتبار
: قیمت
كپي تمام صفحات شناسنامه
دو قطعه عكس رنگي زمينه سفيد 4*3
پاسپورت با 6 ماه اعتباربا امضاي مسافر
ادرس منزل و محل كار و تلفن مسافر
كدپستي مسافر
پاسپورت قدیمی
امضاداخل پاسپورت
: مدارک
درخواست  
 •سنگاپور
توريستي دو بار ورود : نوع ویزا
يك هفته كاري : زمان تحویل
2 ماه : مدت اعتبار
: قیمت
اصل پاسپورت
1 قطعه عکس رنگی
اسكن رنگی پاسپورت

: مدارک
درخواست  
 •هنگ کنگ
توريستي دو بار ورود : نوع ویزا
45 روز كاري : زمان تحویل
بازه 3ماهه 2بارورود 14روزاقامت : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت
يك قطعه عكس
اسكن رنگي شناسنامه و پاسپورت و عكس با كيفيت بالا
گواهي اشتغال به كارترجمه شده
پرينت حساب بانكي ترجمه شده
: مدارک
درخواست  
 •قزاقستان
توريستي : نوع ویزا
توریستی عادی 15 روز کاری : زمان تحویل
1ماهه : مدت اعتبار
: قیمت
اصل پاسپورت، + 1 قطعه عکس3X4 + تکمیل فرم مربوطه+ مشخصات پرواز و نام هتل محل اقامت در
قزاقستان +رزرو بلیط و ارائه برنامه سفر+ تاریخ شروع ویزا )تاریخ سفر(+تسویه کامل مسافر باید درصورت
عدم اقامت در هتل طی 14ساعت دراداره پلیس ریجستر شود.
در ویزای سه ماهه در هر بار ورود 39 روز اجازه اقامت دارد. حضور مسافر در ایران الزامی است
: مدارک
درخواست  
توريستي : نوع ویزا
توریستی فوری 12 روزکاری : زمان تحویل
1ماه : مدت اعتبار
: قیمت
اصل پاسپورت، + 1 قطعه عکس3X4 + تکمیل فرم مربوطه+ مشخصات پرواز و نام هتل محل اقامت در
قزاقستان +رزرو بلیط و ارائه برنامه سفر+ تاریخ شروع ویزا )تاریخ سفر(+تسویه کامل مسافر باید درصورت
عدم اقامت در هتل طی 14ساعت دراداره پلیس ریجستر شود.
در ویزای سه ماهه در هر بار ورود 39 روز اجازه اقامت دارد. حضور مسافر در ایران الزامی است
: مدارک
درخواست  
 •تاجیکستان
عادي : نوع ویزا
7تا 10 روز كاري : زمان تحویل
يك ماه : مدت اعتبار
: قیمت
اصل پاسپورت +2 قطعه عکس+مشخصات فردی+ تاریخ شروع ویزا )تاریخ سفر(+ تسویه کامل+رزرو هتل در تاجیکستان
در صورت ریجکت شدن از طرف سفارت تاجیکستان هزینه استرداد نخواهد شد
الکترونیک ویزا بدون مصاحبه و انگشت نگاری انجام میشود
ویزای تاجیکستان بدون مصاحبه 2 روز کاری
وقت سفارت جهت ویزا 2 روزکاری
: مدارک
درخواست  
 •روسیه
توريستي : نوع ویزا
: زمان تحویل
: مدت اعتبار
: قیمت
حضور مسافر در ایران الزامی است .اصل پاسپورت + یک قطعه عکس3X4
+ تسویه کامل مشخصات فردی + بیمه + بلیت رفت وبرگشتok
»جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است«) ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود(

مسافر باید درصورت عدم اقامت در هتل طی 14 ساعت دراداره پلیس ریجستر شود
مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به
جز مسکو، دچار مشکل و دیپورت خواهد شد.
ویزای تجاری 4ساله نیازبه آزمایش ایدزو مصاحبه دارد.

15روزه توریستی عادی 8 روز کاری
15 روزه توریستی فوری 3 روز کاری
یک ماهه تجاری عادی 20 روز کاری
یک ماهه تجاری فوری 8 روز کاری
3ماهه تجاری سینگل عادی 20 روز کاری
3ماهه تجاری سینگل فوری 8 روز کاری
3ماهه تجاری دبل عادی 20 روز کاری
3ماهه تجاری دبل فوری 8 روز کاری
یکساله تجاری مولتی پل عادی 30 روز کاری
یکساله تجاری مولتی پل فوری 8 روز کاری
: مدارک
درخواست  
 •ازبکستان
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
20روزكاري : زمان تحویل
15 روز : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت
2قطعه عكس
رزرو هتل
نامه اشتغال به كار
مسافر بايد در صورت عدم اقامت در هتل طي 48 ساعت در اداره پلس رجيستر شود.
: مدارک
درخواست  
 •تایلند
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
5 روز كاري : زمان تحویل
3 ماه اعتبار - 1 ماه اقامت : مدت اعتبار
: قیمت
-اصل پاسپورت
-1 قطعه عکس 4*3 جدید مطابق با پاسپورت نباشد
-کپی شناسنامه صفحه اول و دوم
-کپی کارت ملی
-تمکن مالی بالای 5.000.000 تومان
: مدارک
درخواست  
 •چین
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
10 روز کاری(انفرادی عادی) : زمان تحویل
3 ماه اعتبار - 1 ماه اقامت : مدت اعتبار
: قیمت
-پاسپورت
-تمکن مالی بالای 40.000.000 تومان
-2 قطعه عكس رنگي با زمينه سفيد4*6
-فرم اطلاعات شخصی
-بیمه مسافرتی
: مدارک
درخواست  
 •آفریقای جنوبی
عادي : نوع ویزا
7-10 روز کاری : زمان تحویل
1 ماهه : مدت اعتبار
: قیمت
کپی پاسپورت
دو قطعه عکس
آدرس
: مدارک
درخواست  
 •ایران
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
حداقل 4 روز کاری : زمان تحویل
سه ماه : مدت اعتبار
1000000 ریال : قیمت
تصویر ضفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی دعوت کننده

چک ضمانت از طرف دعوت کننده در وجه آژانس احمدزاده مبنی بر تضمین بازگشت میهمان به مبلغ 70,000,000 ریال بدون تاریخ و بابت

تصویر پاسپورت میهمان+اسکن عکس میهمان
: مدارک
درخواست  
 •آذربایجان
------------ : نوع ویزا
3 روز کاری : زمان تحویل
: مدت اعتبار
: قیمت
مدارک برای ویزای الکترونیکی :اسکن پاسپورت و عکس
مدت تحویل عادی 3 روز کاری
مدت تحویل فوری 1 روز کاری
مدارک برای ویزای لیبل :اصل پاسپورت +1قطعه عکس
: مدارک
درخواست  
 •اندونزی
عادي : نوع ویزا
7 روز کاری : زمان تحویل
3 ماه اعتبار توریستی : مدت اعتبار
: قیمت
-اصل پاسپورت
-2 قطعه عکس 4*3
-کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
-کپی کارت ملی
-بلیط
-واچر هتل
-آدرس منزل و محل کار و تلفن تماس
-تمکن مالی به مبلغ 10 میلیون تومان.
: مدارک
درخواست  
فوري : نوع ویزا
3 روز کاری : زمان تحویل
3 ماه اعتبار توریستی : مدت اعتبار
: قیمت
-اصل پاسپورت
-2 قطعه عکس 4*3
-کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
-کپی کارت ملی
-بلیط
-واچر هتل
-آدرس منزل و محل کار و تلفن تماس
-تمکن مالی به مبلغ 10 میلیون تومان.
: مدارک
درخواست  
 •عراق
عادي : نوع ویزا
حداقل 3 روز کاری : زمان تحویل
یکساله : مدت اعتبار
40 دلار + 10000 تومان : قیمت
گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار
کپی رنگی از صفحه اول
دو قطعه عکس پشت زمینه سفید
: مدارک
درخواست  
 •قرقيزستان
فوري : نوع ویزا
: زمان تحویل
طبق تاریخ سفر - 1 ماه اقامت : مدت اعتبار
: قیمت
ویزای الکترونیک قرقیزستان کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد.
چنانچه قصد ارسال درخواست ویزای الکترونیکی قرقیزستان را دارید باید در نظر بگیرید که با این نوع ویزا
تنها از طریق مرز زمینی " آق جل " واقع در مرز میان قرقیز ستان و قزاق ستان و یا فرودگاه " ماناس "و"
اوش" میتوان وارد این کشور شد.
اصل پاسپورت2 قطعه عکس4*3
تاریخ شروع ویزا (تاریخ سفر) + مشخصات فردی
حضور مسافر در ایران الزامی است
: مدارک
درخواست  
 •تونس
------------ : نوع ویزا
: زمان تحویل
: مدت اعتبار
: قیمت
دو قطعه عکس 3*4
رنگی و پشت زمینه سفید
رزرو بلیت +رزرو هتل+اصل پاسپورت معتبر
و فرم درخواست ویزا
: مدارک
درخواست