ثبت نام خبـرنـامه اس ام اس
نام:
ایمیل:
همراه:
کد امنیتی:
1735
کد را وارد نمایید:
ویزا
 •هند
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
10تا12 روز كاري : زمان تحویل
بازه 3ماه 30روزاقامت : مدت اعتبار
: قیمت
كپي تمام صفحات شناسنامه
دو قطعه عكس رنگي زمينه سفيد 4*3
پاسپورت با 6 ماه اعتباربا امضاي مسافر
ادرس منزل و محل كار و تلفن مسافر
كدپستي مسافر
پاسپورت قدیمی
امضاداخل پاسپورت
: مدارک
درخواست  
 •سنگاپور
توريستي دو بار ورود : نوع ویزا
يك هفته كاري : زمان تحویل
2 ماه : مدت اعتبار
: قیمت
اصل پاسپورت
1 قطعه عکس رنگی
اسكن رنگی پاسپورت

: مدارک
درخواست  
 •هنگ کنگ
توريستي دو بار ورود : نوع ویزا
45 روز كاري : زمان تحویل
بازه 3ماهه 2بارورود 14روزاقامت : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت
يك قطعه عكس
اسكن رنگي شناسنامه و پاسپورت و عكس با كيفيت بالا
گواهي اشتغال به كارترجمه شده
پرينت حساب بانكي ترجمه شده
: مدارک
درخواست  
 •قزاقستان
توريستي : نوع ویزا
20 روزكاري (عادي‌) : زمان تحویل
1ماهه : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت
يك قطعه عكس
مسافر بايد در صورت عدم اقامت در هتل طي 48 ساعت در اداره پليس رجيستر شود
: مدارک
درخواست  
توريستي : نوع ویزا
15 روزكاري(فوری) : زمان تحویل
1ماه : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت
يك قطعه عكس
مسافر بايد در صورت عدم اقامت در هتل طي 48 ساعت در اداره پليس رجيستر شود
: مدارک
درخواست  
 •تاجیکستان
عادي : نوع ویزا
7تا 10 روز كاري : زمان تحویل
يك ماه : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
2 قطعه عكس
مشخصات فردی مسافر
بليط
: مدارک
درخواست  
 •روسیه
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
7روزكاري : زمان تحویل
14روز : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت - یک قطعه عکس- شغل و آدرس و تلفن - ( بلیط رفت و برگشت ok شده برای توریستی الزامی است ) ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود - مسافر بايد در صورت عدم اقامت در هتل طي 48 ساعت در اداره پليس رجيستر شود : مدارک
درخواست  
فوري : نوع ویزا
3روزكاري : زمان تحویل
14روز : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت - یک قطعه عکس- شغل و آدرس و تلفن - ( بلیط رفت و برگشت ok شده برای توریستی الزامی است ) ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود - مسافر بايد در صورت عدم اقامت در هتل طي 48 ساعت در اداره پليس رجيستر شود : مدارک
درخواست  
 •ازبکستان
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
20روزكاري : زمان تحویل
15 روز : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت
2قطعه عكس
رزرو هتل
نامه اشتغال به كار
مسافر بايد در صورت عدم اقامت در هتل طي 48 ساعت در اداره پلس رجيستر شود.
: مدارک
درخواست  
 •چین
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
10 روز کاری(انفرادی عادی) : زمان تحویل
متغیر : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت
تمکن مالی حداقل 13 میلیون به ازای هر نفر
2 قطعه عكس رنگي با زمينه سفيد4*6
آدرس منزل و محل كارو تلفن
: مدارک
درخواست  
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
8 روز كاري(انفرادی فوری) : زمان تحویل
متغیر : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت
تمکن مالی حداقل 13 میلیون به ازای هر نفر
دو قطعه عكس رنگي با زمينه سفيد 4*6
آدرس منزل و محل كارو تلفن
: مدارک
درخواست  
توريستي گروهي عادي : نوع ویزا
12روزکاری : زمان تحویل
متغیر : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت
تمکن مالی حداقل 13 میلیون به ازای هر نفر
دو قطعه عكس رنگي با زمينه سفيد 4*6
آدرس منزل و محل كارو تلفن
حداقل تعدادنفرات 5نفر
: مدارک
درخواست  
توريستي گروهي فوري : نوع ویزا
8روزکاری : زمان تحویل
متغیر : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت
تمکن مالی حداقل 13 میلیون به ازای هر نفر
دو قطعه عكس رنگي با زمينه سفيد 4*6
آدرس منزل و محل كارو تلفن
حداقل تعدادنفرات 5نفر
: مدارک
درخواست  
 •تایلند
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
يك هفته كاري : زمان تحویل
3ماه : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار،يك قطعه عكس رنگي4*3 تمام رخ پشت زمينه سفيد جديد(مشابه گذرنامه نباشد)،كپي شناسنامه از صفحه اول و صفحه توضيحات،آدرس و تلفن،حضور مسافر در ايران الزامي است .
پرینت بانکی ممهور به مهر بانک به زبان فارسی به ازای هر نفر 50,000,000 ریال نیز الزامی می باشد.
: مدارک
درخواست  
 •آفریقای جنوبی
عادي : نوع ویزا
7-10 روز کاری : زمان تحویل
1 ماهه : مدت اعتبار
: قیمت
کپی پاسپورت
دو قطعه عکس
آدرس
: مدارک
درخواست  
 •وقت سفارت کانادا
توريستي : نوع ویزا
: زمان تحویل
: مدت اعتبار
230 دلار کانادا +3000000ریال : قیمت
*****
پرکردن فرم-واریزی سفارت-واریزی هزینه انگشت نگاری در استانبول و آنکارا ودبی

*****
-مدارک : ترجمه اسناد ملکی و شغلی-پرینت حساب بانکی-پاسپورت یک قطعه عکس
: مدارک
درخواست  
 •وقت سفارت انگلستان
توريستي : نوع ویزا
: زمان تحویل
: مدت اعتبار
260 $ : قیمت
پاسپورت -فرم فارسی تکمیل شده : مدارک
درخواست  
 •وقت سفارت آمریکا
توريستي : نوع ویزا
: زمان تحویل
: مدت اعتبار
220$+ریال500000 پر نمودن فرمDS : قیمت
پاسپورت - یک قطعه عکس : مدارک
درخواست  
 •ایران
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
حداقل 4 روز کاری : زمان تحویل
سه ماه : مدت اعتبار
500000 ریال : قیمت
تصویر ضفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی دعوت کننده

چک ضمانت از طرف دعوت کننده در وجه آژانس احمدزاده مبنی بر تضمین بازگشت میهمان به مبلغ 70,000,000 ریال بدون تاریخ و بابت

تصویر پاسپورت میهمان
: مدارک
درخواست  
 •آذربایجان
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
حداقل 4 روز کاری : زمان تحویل
یکماهه عادی : مدت اعتبار
: قیمت
پاسپورت و يك قطعه عكس4*6 الزامي است
(در صورتيكه براي همراه پاسپورت ويزا لازم است دردرخواست كتبي ذكرشود+عکس همراه )
: مدارک
درخواست  
 •اندونزی
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
حداقل 10 روز کاری : زمان تحویل
بسته به اعتبار بلیت : مدت اعتبار
: قیمت
دو قطعه عکس 4*3 پشت زمینه سفید
تمکن مالی به ارزش 100,000,000 ریال به زبان لاتین
اصل پاسپورت با شش ماه اعتبار
کپی کارت ملی پشت و رو
کپی شناسنامه صفحه اول و دوم
تکمیل فرم اطلاعات فردی
: مدارک
درخواست  
 •عراق
عادي : نوع ویزا
حداقل 3 روز کاری : زمان تحویل
یکساله : مدت اعتبار
40 دلار + 10000 تومان : قیمت
گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار
کپی رنگی از صفحه اول
دو قطعه عکس پشت زمینه سفید
: مدارک
درخواست